Kedah Islamic Asset Management Berhad

Pengenalan

Kedah Islamic Asset Management Berhad (KIAM) adalah sebuah syarikat milik penuh Permodalan Kedah Berhad. Syarikat ini adalah penaja dan pengurus pelaburan bagi Tabung Kedah Islamic Asset Management Berhad dan mempunyai Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Selain daripada itu, ianya menawarkan khidmat pengurusan portfolio terutama kepada institusi-institusi, badan-badan kerajaan dan badan korporat.

Pengurusan Dana

Kedah Islamic Asset Management Berhad

RM 35.14 juta

Pengurusan Portfolio

RM 22.64 juta

Tabung Amanah Saham Kedah

Tabung Ekuiti Berteraskan Syariah pada tahap risiko yang munasabah.

Tabung Amanah Saham Kedah menjana pendapatan melalui pelaburan terperinci dalam pelaburan ekuiti dan pasaran wang oleh Pengurus Kewangan yang bertauliah.

Pelaburan Berteraskan Syariah

Pengurusan Portfolio berdasarkan garis panduan Syariah KIAM.

Pelaburan dinilai oleh Majlis Penasihat Syariah SCM agar perniagaan yang dijalankan menepati prinsip Syariah.

Pengurusan Portfolio

Pengurusan pelaburan yang efektif bagi memenuhi keperluan pelabur korporat, agensi kerajaan, mahupun individu.

Strategi Pelaburan:

  • Seimbang
  • Pendapatan
  • Pertumbuhan
  • Agresif

Hubungi Kami

178, Lebuhraya Sultanah Bahiyah
05350 Alor Setar
Kedah Darul Aman

Waktu Pejabat:
[table id=1 /]

Waktu Kaunter:
[table id=2 /]

+604 730 0323

+604 730 0320

Share This