Mohd Azad Jasmi mewakili PKB dan Prof Dr Rosmadi Fauzi, Pakar Geographical Information System dan Geo Politik, Universiti Malaya dalam temubual bersama YAB Dato’ Seri Muhammad Sanusi Md Nor, Menteri Besar Kedah bagi mendokong aspirasi The Greater Kedah.

PKB akan melihat sektor pembangunan dalam konteks yang lebih berstruktur dan bersasar berdasarkan Data-Driven-Decision-Making di mana plot projek dan pembangunan bakal berasaskan kepada faktor data dan elemen guna tanah serta impak kepada komuniti bagi mengoptimumkan Index Kegembiraan rakyat.

Hal ini hanya berlaku di luar negara namun pendekatakan PKB akan lebih berasaskan data serta impak kepada sosial dan komuniti kawasan.

Share This